Privacy

Bescherming persoonlijke gegevens

"De NV ClearMedia respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van persoonlijke gegevens via de ClearMedia website, en het gebruik dat de NV ClearMedia van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De NV ClearMedia gebruikt uw gegevens bijvoorbeeld om u een bevestiging van een e-mail te versturen, of om gevraagde documentatie naar het door u aangegeven persoonlijke adres over te maken. De gegevens kunnen tevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden binnen de groep.
U kunt verzet aantekenen tegen de aanwending van die gegevens voor doeleinden van commerciële prospectie. U hebt ook het recht op inzage in de persoonlijke gegevens die U aanbelangen en u kunt deze, indien nodig, laten verbeteren. Dit alles op schriftelijk verzoek van uwentwege gericht aan de NV ClearMedia."
ClearMedia is geregistreerd bij De Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer onder nummer HM002002167, voor het verwerken van "Gecodeerde backups" Klik hier om onze registratie te raadplegen.

Definitie

De Wet bescherming persoonsgegevens definieert "persoonsgegevens" als: "elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon"; hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan naam, adres, woonplaats, vast of mobiel telefoonnummer, e-mail adres.

Persoonsgegevens

Bij uw bezoek aan deze website is het niet steeds nodig om persoonsgegevens te verstrekken; uiteraard kunnen wij u nooit verplichten om persoonsgegevens te verstrekken; dit doet u uit vrije wil; u kunt ons altijd verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen uit ons bestand. Indien wij toch persoonsgegevens van u vragen, dan garanderen wij, dat wij deze in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze zullen verwerken.

Cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand dat door een website op de harde schijf van een gebruiker wordt gezet. Dit bestand identificeert specifieke informatie over vorige bezoeken aan de website.

Hoe gebruikt ClearMedia cookies?

ClearMedia gebruikt cookies om herhaalde bezoeken aan onze website te herkennen en om navigatie op de website en online winkelen te vergemakkelijken. Een cookie bewaart de land- en taalvoorkeuren van de gebruiker en een willekeurig toegekende sessie-ID. Cookies identificeren de gebruikerssessie, zodat mensen die online winkelen en anderen die via het Web met ClearMedia communiceren dezelfde informatie niet op meerdere plaatsen hoeven in te voeren. Cookies bewaren ook informatie waardoor geregistreerde gebruikers zich automatisch kunnen aanmelden.

De cookie-informatie die ClearMedia verzamelt op onze website helpt ons bij het bijhouden van het aantal nieuwe en terugkomende bezoekers en maakt interne analyse mogelijk van de bezochte pagina's, zodat wij de gebruikerspatronen beter leren begrijpen. ClearMedia gebruikt deze informatie om de presentatie van onze website aan te passen en de site relevanter te maken voor onze bezoekers.

Kan ik cookies blokkeren op de ClearMedia-website?

In de meeste browserapplicaties kan het gebruik van cookies worden geblokkeerd of beperkt. Wanneer u het gebruik van cookies blokkeert, kunt u een aantal toepassingen op de ClearMedia-site niet gebruiken, waaronder online winkelen en online-beheerservices.

Om cookies te weigeren of een waarschuwing te krijgen wanneer een cookie wordt verstuurd, dient u het Help-menu van uw browserapplicatie te raadplegen voor instructies.

Houd ClearMedia cookie-informatie vertrouwelijk?

Alle informatie die door ClearMedia wordt verzameld door middel van cookies wordt gezien als privé bedrijfsgegevens die niet buiten de onderneming openbaar worden gemaakt.