Gratis 6 maanden Microsoft Teams voor dokters in de strijd tegen COVID-19

ClearMedia wil samen met Microsoft elke arts in staat stellen op een veilige manier videoconsultaties te doen.

Vul dit formulier in en wij doen de rest

Informatie

In deze hectische dagen krijgen we veel vragen om advies rond telewerken en welke praktische middelen Microsoft daarvoor aanbiedt, al dan niet gratis. We willen hier vandaag ook inzoomen op het medisch ‘teleconsult’, waarbij een arts ‘enkel’ via digitale communicatiemiddelen zijn patiënt onderzoekt en eventueel doorverwijst.

Recente nieuwe nomenclatuur staat dit nu toe: “Onder advies met oog op triage COVID-19 verstaat men een telefonische triage na volledige anamnese van een patiënt met symptomen van een mogelijke besmetting met het SARS-CoV-2 virus, in een bijzondere situatie waarbij maatregelen zich opdringen op het gebied van volksgezondheid om de risico’s op verspreiding in te perken. De arts moet zijn patiënt duidelijk kunnen identificeren en noteert in het dossier van de patiënt het telefonisch contact, de raadgevingen die werden verstrekt en de aard van de documenten die werden afgeleverd.”

Er onderscheiden zich 3 scenario’s:

Een arts die verbonden is aan een ziekenhuis en via die weg de beschikking heeft over Microsoft Teams. Dan is dit de geprefereerde manier om tussen artsen onderling en met het ziekenhuis in vertrouwen overleg te plegen, gegevens te delen, … De authenticatie en identificatie van de deelnemers is gegarandeerd, data worden bewaard en zijn onder controle van de instelling. De IT-afdeling van het ziekenhuis ondersteunt deze omgeving. Veel ziekenhuizen in België beschikken over deze oplossing en zijn die nu versnelt aan het uitrollen.

Diezelfde arts kan, vanuit de Microsoft Teams omgeving die hij via het ziekenhuis gebruikt, ook individuele patiënten uitnodigen voor een Teams-gesprek. De patiënt ontvangt een email-uitnodiging en na 1 klik opent er zich een webbrowser waar hij zonder installatie van enige software, in vertrouwen met de arts kan spreken, incl video. In dit scenario heeft de patiënt geen specifieke software nodig en worden alle platformen (Windows, Mac, iOS, Android) en webbrowsers (Edge, Chrome, Safari, Firefox, ….) ondersteunt.

Een zelfstandige (huis)arts, eventueel in een groepspraktijk, maar niet verbonden aan een ziekenhuis, kan ook zelf een abonnement op Office 365 nemen, waar Microsoft Teams deel van uitmaakt. Omwille van de COVID-19 situatie biedt Microsoft deze ook 6 maanden gratis aan. In veel gevallen zal de arts zich willen laten bijstaan door zijn IT-partner om deze Teams-omgeving te laten configureren.

We merken nu al dat sommige artsen snel-snel aan de slag gingen met consumenten-diensten. We willen toch pleiten voor een keuze die maximale garanties voor gegevensbescherming biedt en die ook alle mogelijke soft- en hardware-platformen ondersteunt. De gratis Skype dienst is hier een bij het brede publiek gekende mogelijkheid.

Nuttige links